به گزارش جهان و به نقل از جوان وی گفت: "ما تعارف نداریم ، وقتی یک مطلب در عمل به بن بست می رسد ، اصرار برآن لجاجت است وسبک مغزی ، من بارها گفته ام از جاهایی که دیدگاه ما زاویه می گیرد ، همین نگرشی است که آقایان نسبت به نظام در پیش گرفته اند ، این حرکات مردم را خسته کرده است و شرایط را هم علیه ما تغییر داده است ، تاسف می خورم از این همه کوته بینی وباقی ماندن در سطح.

در همین راستا یک منبع آگاه گفت: اخیرا جریان تندروی فرقه سبز وابسته به موسوی با هماهنگی اپوزیسیون خارج از کشور در یک اقدام غیر مترقبه وبا تبلیغات توخالی سعی نموده است تا با فراهم آوردن شرایط مساعد در فضای مجازی بگونه ای عمل نمایند که فضای تبلیغی رسانه های استکباری را دراختیار گرفته و مخالفت خودرا با تسخیر لانه جاسوسی واستکبار ستیزی نظام جمهوری اسلامی در روز 13 آبان را به این شکل در بوق تبلیغات قرار دهد.

وی افزود:آنچه در رابطه با مخالفت خاتمی از سران فرقه مطرح شده است در واقع مخالفت ایشان با تحرکات احتمالی می باشد ، این نوع موضع گیری ها دقیقا براساس سناریو وبسیار هدفمند طراحی شده است ودر حالی که اصولا فتنه توانی برای عرض اندام ندارد.

این منبع آگاه افزود:مردم مسلمان وولایت مدار ایران اسلامی در 9 دی و22 بهمن ، فتنه وسران آن را جارو نموده وبه زباله دانی ریخته اند ، مطمئنا این سیاه بازی ها با هر هدفی ، مشروعیتی برای هیچ یک از سران فتنه بوجود نخواهد آورد ونظام جمهوری اسلامی همچنان پر قدرت و راسخ هرگونه کژی و زشتی را در هر شکلی از سیمای ملکوتی انقلاب اسلامی خواهد زدود