پروژه ویژه ای تحت عنوان بازگشت مهدی هاشمی به ایران تدارک دیده شده است.

یک منبع آگاه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: طی یک هفته گذشته عوامل فتنه در داخل و به ویژه در خارج از کشور برنامه ریزی وسیعی را برای آماده کردن زمینه ورود مهدی هاشمی به کشور ترتیب داده اند که برخی از آنها آغاز شده و برخی نیز در آستانه عملیاتی شدن است.
وی در این زمینه به هماهنگی حلقه لندن با رسانه های داخلی و خارجی و برخی محکومان حوادث بعد از انتخابات اشاره کرد و گفت: جعل برخی اخبار مبنی بر فشارهای وارد شده به برخی متهمان در جریان بازجویی و در دادگاه ها،نامه نگاری و دادخواهی های زنجیره ای از جمله مواردی است که اجرایش طی هفته های گذشته بارها تمرین شده است و قرار است در زمانی خاص به صورت همه جانبه تر اجرایی شود.

این منبع آگاه همچنین خبر داد: به مدت یک ماه است برخی کارشناسان حوزه حقوقی و امنیتی، کلاس های آموزشی ویژه ای را در لندن برای مهدی هاشمی گذاشته اند، در این کلاسها نوع پاسخ های حقوقی و چگونگی شرکت در بازجویی ها به مهدی هاشمی آموزش داده می شود.

وی در ادامه طرح ورود هاشمی به ایران را دومین حلقه این پروژه عنوان کرد و هدف اولیه آن را تست زنی در افکارعمومی و عزم مسئولین مربوطه در این زمینه بیان کرد.
این منبع آگاه درادامه ورود مهدی هاشمی را به ایران را پس از ارزیابی های حلقه های پیشین به عنوان گام بعدی این پروژه ذکر کرد و گفت:بنا بر تصمیم گرفته شده عناصر موثر در فتنه تصریح کرده اند که باید از نفس حضور مهدی هاشمی درایران به عنوان یک عامل محرک در میان نیروهای فتنه استفاده کرد و ورود وی به ایران را زمینه اجرایی شدن برخی حرکات افراطی قرار داد.
وی ضمن هشدار به دلسوزان از آنان خواست مراقب پروژه اصحاب فتنه دراین زمینه بوده و از دیگر سو فضای لازم را برای تحرکات ایذایی این جریان مسدود نمایند.

این منبع آگاه همچنین خبر داد: اسامی افرادی که طی هفته های اخیر برای <مهدی> کلاس آموزشی حقوقی و امنیتی گذاشته اند بزودی افشا می شود