به گزارش جوان آنلاین وی گفت: اینقدر که به فکر تئوری بافی بوده ایم یک درصد هم به ریزشها و ناامید شدن هواداران ودلایل آن نپرداخته ایم ، ظاهرا فراموش کرده ایم که تمام اعتبارمان را از میلیونها رای دهنده ای که برای احقاق حق به خیابان ها ریختند و آن فداکاریهارا کردند داریم وحالا داریم تو سرهم می زنیم .
در همین جلسه فرد دیگری گه گویا نمایندگی طیف پشیمان فتنه به سرکردگی....را عهده داشت گفت :ما در برهه ای قرار گرفته ایم که نیازی به هوادار نداریم ، در مقطعی پشتوانه خوبی بود وکفه بعضی معادلات را به سمت ما متمایل کرد و به همین صورت قدرت چانه زنی ماراهم بالا برد ، ولی بیاد داشته باشید که نمی توانستیم آن جمعیت را حفظ کنیم نه اینکه نخواهیم ! نه اینطور نیست ، واقع بین باشید ، در هیچ کجای دنیا هم اینطوری نیست ، همه چیز نسبی است و از اول هم به این نتیجه رسیده بودیم وخوب دیدید که ما از شرایط هیجانی و چاشنی هایی که به آن اضافه شد بیشترین بهره برداری را داشته ایم .
نامبرده افزود:در همان هفته اول در دیداری حاج آقا فرمودند ، اینها را فکر نکنید هوادار شما هستند ، از حرارت به وجود آمده هر طور می توانید استفاده کنید و بدانید که اگر نتوانید گرمای مضاعف به آنها برسانید ، خیلی زود سرد خواهند شد . البته ما تا سرحد توان از آنها استفاده مطلوب داشته ایم واین آخری ها به تکرار افتاده بودیم وکارایی آنچنانی هم نداشت ، بقول دکتر ما با این جمعیت دنیارا آوردیم پشت سرمان و شرایط را برای حرکتهای بعدی آماده کردیم .
الان هم به شما عرض می کنم ، بحث خوب است ولی بدانید که حتی حالاهم براساس برنامه و یک راه روشن که انتهای آن را هم دیده ایم حرکت می کنیم ، شاید بعضی مسائل در ظرف ظاهری خود دیگران را به اشتباه انداخته باشد ولی شما نباید اینگونه باشید.
به نظر می رسد آنچه در این محافل می گذرد ،بیشتر از آنکه راهبردی و آینده نگرانه باشد بیشتر به نوعی فریب وسرهم کلاه گذاشتن و هذیان گویی جمعی ورشکسته سیاسی است که به این شکل وقت کشی می کنند